PDA

View Full Version : Lý thuyết cơ bản 1. Tỷ trọng cao su
 2. Hỏi phương pháp xác định thời gian và nhiệt độ lưu hóa
 3. Độ co rút của các loại cao su
 4. Nhiệt độ lưu hóa cao su
 5. Tầm quan trọng của độ cứng đối với chất lượng sản phẩm cao su
 6. Lưu hoá cao su trong môi trường chân không
 7. Sự lão hóa cao su.
 8. thời gian lưu hóa
 9. Em mới tham gia diễn đàn - xin hỏi các "già làng" 1 số kiến thức cơ bản!
 10. Cao su dùng trong ngành giày dép được pha chế như thế nào
 11. Cho mình xin tài liệu How to Improve Rubber Compounds để nghiên cứu